Electronic Beats Poland
Music

Ważna informacja od Tauron Nowa Muzyka Katowice

Zmiana terminu 15. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice!

Zmiana terminu w trakcie przygotowań to sytuacja bez precedensu w dotychczasowej historii festiwalu. Niestety, nieoczekiwana sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy wymaga podjęcia radykalnych kroków. Panująca epidemia koronawirusa uniemożliwia organizację wielkiego święta muzyki, jakim jest nasz festiwal. Choć do pierwotnej daty jeszcze ponad 2 miesiące, nie możemy ryzykować zdrowia festiwalowiczów.

Dlatego w porozumieniu z partnerami festiwalu i władzami lokalnymi zmieniamy datę 15. edycji Tauron Nowa Muzyka Katowice na 27-30 sierpnia 2020 roku.

Tym samym Tauron Nowa Muzyka Katowice wraca na koniec sierpnia, zamykając festiwalowe lato. W takim terminie odbywało się wiele poprzednich edycji festiwalu. To powrót do korzeni. Zrobimy wszystko, aby ta edycja była najlepsza z dotychczasowych. Liczymy na zrozumienie naszej publiczności, z którą jesteśmy razem od 15 lat.

Epidemia koronawirusa zmienia wszystko. Ofiarami COVID – 19 są ludzie i całe gałęzie gospodarki. Olbrzymie straty odczuwają artyści i wszyscy promujący ich sztukę, przeczytajcie jak można im pomóc. 

Loading...