Electronic Beats Poland
Music

Wreszcie decyzje dotyczące otwarcia koncertów i klubów

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych.

W wydarzeniach na otwartym powietrzu będzie mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

Nowe zasady dla:

sal koncertowych, klubów muzycznych, hal widowiskowo-sportowych, amfiteatrów, muszli koncertowych, kin i teatrów,
  1. udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”);
  2. konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;
otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.
  1. zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę;
  2. obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;
  3. wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;
  4. konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób;
  5. wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami

Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

•   osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

•    osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

•   osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

  źródło

Loading...