Electronic Beats Poland

Media społecznościowe, muzyka taneczna i duch nowoczesnego aktywizmu młodych ludzi

by Mandalena Munkonge

Duch aktywizmu młodych był znaczącą siłą na długo przed przejściem do świata cyfrowego. W ciągu ostatnich dwudziestu lat sieci wirtualne ewoluowały do tego stopnia, że realny wpływ młodych ludzi na zmiany w społeczeństwie przestał być zależny od ich miejsca zamieszkania. Systemy sprawowania władzy zdają się niewzruszalne, szczególnie w świecie, gdzie najbardziej potrzebującym postępowej reformy brakuje siły oraz zasobów, aby ją wprowadzić. Teraz jednak, w przeciwieństwie do przeszłości, kiedy to pozbawienie praw obywatelskich oznaczało jednoczesny kres praw młodzieży i mniejszości, postęp w mediach społecznościowych sprawia, że mobilizacja ruchów na całym świecie jest możliwa bardziej niż kiedykolwiek.

Faktem jest, iż aktywizmowi w mediach społecznościowych zarzuca się powierzchowność, jednak istnieje wiele dowodów na jego skuteczność. Zwróćmy uwagę na popularne hasztagi #BlackLivesMatter i #MeToo, które zmieniły format współczesnego protestu. Na początku tego roku magazyn Dazed opublikował artykuł badający „efekt Grety”, czyli falę synergicznego aktywizmu w sieci, który pobudził do działania młodych ludzi. Połączenie milionów protestujących przy pomocy jednego interfejsu oznacza, że całe systemy polityczne mogą być teraz przejęte dzięki modus operandi globalnej kampanii.

Jeśli chodzi o aktywizm młodych ludzi, nie ma chyba lepszej rzeczniczki od 20-letniej Jahkini Bisselink z Amsterdamu. W wieku 18 lat została wybrana na Młodzieżowego Delegata do ONZ. W ubiegłym roku podczas konferencji TEDxYouth@Maastricht wygłosiła przemówienie – „Dlaczego udział młodych jest kluczem”, w którym stwierdziła: – Ponad połowa światowej populacji ma mniej niż 30 lat. Przede wszystkim, Twoim moralnym obowiązkiem jest zaangażowanie młodych osób w swoje procesy decyzyjne. W swojej działalności korzystała z mediów społecznościowych i innych platform cyfrowych, celem zwrócenia uwagi na świadome angażowanie wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia i statusu społecznego, w poczynienie refleksji nad zmianami, jakie chcieliby wprowadzić do swojego życia w przyszłości.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Podczas naszego wywiadu zapytałem, co skłoniło ją do zabrania udziału w dyskusji na ten temat.

– Często słyszysz, jak ludzie mówią, że musimy dać dojść do głosu młodym lub zmarginalizowanym osobom – wyjaśniła.
– Myślę jednak, że problemem nie jest to, że oni nie mają głosu. Stanowi go fakt, że brakuje im platformy umożliwiającej mówienie o swoich sprawach i bycie wysłuchanymi.

Przypomina też swoim rówieśnikom, że „nie muszą sami ratować świata – niecały aktywizm jest powiązany ze strukturami politycznymi”.

Jednym z niewielu miejsc, w których to stwierdzenie brzmi wyjątkowo prawdziwie, jest społeczność muzyki tanecznej. To tam już w późnych latach 60. XX wieku disco było nierozerwalnie związane z ruchami wyzwolenia gejów oraz kontrkulturowymi, ogarniającymi swoim zasięgiem Stany Zjednoczone. Anarchiczne gałęzie aktywizmu zakorzeniały się w latach 80. XX wieku, wraz ze wzrostem dostrzegania społeczności LGBTQ +, a następnie silnie zaangażowały się w antyestablishmentowe i polityczne bunty kultury rave lat 90. XX wieku.

Pedro Marum, kurator festiwalu WHOLE United Queer oraz aktywista zaangażowany politycznie w queerową scenę feministyczną, opowiada o kontynuacji spuścizny aktywizmu muzyki tanecznej. “W takich chwilach (młodzi ludzie) powinni przekierować naszą energię na wzajemną pomoc i pracę reprodukującą.” Wzajemna pomoc w społecznościach i subkulturach może pomóc uzyskać wsparcie dla idei i zmarginalizowanych grup, które nie są traktowane priorytetowo na poziomie krajowym.

Jako kobieta o niderlandzko-gujańskich korzeniach, Bisselink szybko ostudziła swój idealizm młodej działaczki, zdając sobie sprawę z istnienia uprzedzeń rasowych i płciowych w obrębie reform społecznych. Zwraca ona uwagę na to, iż „na arenie międzynarodowej większość polityków jest dość starych, są oni mężczyznami i są cisseksualni”. To dlatego tak często dochodzi do wprowadzania w błąd obywateli w kwestii ich interesów i dlatego w szczególności zachodnie agendy polityczne często skłaniają się ku grupie opisanej wyżej przez naszą bohaterkę. Ta wizja ożywiła jednak jej zaangażowanie w całą sprawę “To oczywiste, że wszyscy powinni brać udział w dyskusji” – stwierdza.

Podczas gdy Bisselink wprowadza zmiany odgórne za pomocą środków instytucjonalnych (teraz otworzyła działalność doradczą poświęconą właśnie tym zadaniom), podziemie muzyki dance działa oddolnie. Poświęcenie sceny zmarginalizowanym członkom jest na poziomie oddolnym – poza tradycyjnymi arenami politycznymi, jak miało to miejsce od zawsze.

Przykładem tego jest Berlin Collective Action: Nightlife Emergency. Inicjatywa niezależnie zebrała fundusze w wysokości ponad 45 000 Euro dla BIPOC, osób queer, trans i niebinarnych, świadczących usługi seksualne, migrantów spoza UE i freelancerów oraz organizacji, które z nimi współpracują – bez dostępu do wsparcia finansowego podczas pandemii COVID-19. Kolejny współczesny kolektyw, którego celem jest „przywrócenie polityki na parkiet” poprzez zapewnienie niedostatecznie reprezentowanym artystom muzyki tanecznej miejsca do wyrażania swojego zdania, to inicjatywa postępowych kobiet oraz queer, Room 4 Resistance.

Dzięki rozwojowi mediów społecznościowych młodzi ludzie i podobne kolektywy mają od teraz platformy do prowadzenia dyskusji politycznej. Mogą chronić swoje prawa i prawa innych, tworząc nierozerwalne globalne związki. Pod koniec kwietnia Room 4 Resistance zainicjował projekt Solidarity Funds for Refugee Women w Berlinie-Brandenburgii, wykorzystując swoją obecność, by opowiadać się za osobami, które nie miały dotąd możliwości wypowiedzi i uczestniczyć we wspólnym aktywizmie.

Charytatywne kompilacje muzyczne z udziałem twórców z całego świata, których tworzenie odbywa się poprzez media społecznościowe i prywatne grupy na Facebooku, także okazały się doskonałym narzędziem w dostarczaniu pomocy tam, gdzie jest ona najpilniej potrzebna. W 2018 roku wytwórnia z Houston Majia stworzyła serię kompilacji „Exhibition”, zawierającą kawałki takich artystów, jak M.E.S.H, Santa Muerte i Debit. Wszystkie zyski z jej sprzedaży przekazała na ponowne połączenie rodzin na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Warto też wspomnieć o tym, że Elysia Crampton aka Chuquimamani-Condori wsparła amerykańsko-indiański ruch SoCal Chapter, kolektyw Discwoman oraz pochodzący z New Jersey Allergy Season wsparli Brooklyn Community Bail Fund, a członkowie kolektywu i labelu PTP udzielili wsparcia akcji na rzecz pomocy ofiarom huraganów na Portoryko.

Dzięki nowopowstałym platformom młodzi ludzie mają wreszcie możliwość bycia zauważonymi, jak również otrzymali narzędzia do realizacji swoich programów. W swoim przemówieniu podczas TEDx Jahkini odnosi się do holenderskiego słowa oznaczającego społeczeństwo, „samenleving”, co dosłownie tłumaczy się jako „wspólne życie”, będące sposobem na przeformułowanie indywidualizmu naszych społeczeństw na współzależność. Otwarci i aktywni technologicznie działacze Gen Z zainspirowali falę innych grup na całym świecie do przyłączenia się do nich, przyczyniając się do zbiorowego wezwania do zmian, których nie można stłumić.

Przeczytaj więcej: Billie Eilish – Twoja ulubiona Antygwiazda

Tłumaczenie by Elvis Strzelecki

Published August 18, 2020.