Electronic Beats Poland

GRAVITY – Jasna 1, Revier Südost i Ankali łączą siły w europejskim projekcie

Gravity to inicjatywa trzech miejsc związanych z muzyką elektroniczną - Jasna 1 (Warszawa), Ankali (Praga) oraz Griessmuehle | Revier Südost (Berlin). Projekt został zakwalifikowany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa, a jego start zostanie zaplanowany w zależności od sytuacji pandemicznej i będzie trwał 2 lata.

Ogólnym celem Gravity jest utworzenie sieci klubów muzyki tanecznej dla płynnej i trwałej współpracy poprzez wymianę artystów i wiedzy, a także zapewnienie działań edukacyjnych.

Zgodnie z programem Kreatywna Europa, głównym celem projektu jest skupienie się na transnarodowej mobilności artystów, danie szansy mniej rozpoznawalnym artystom oraz pomoc w rozwoju ich karier poprzez międzynarodowe występy w partnerskich miejscach muzycznych.

Drugim celem jest edukacja w zakresie aktualnych zagadnień i problematycznych tematów związanych z przemysłem muzyki elektronicznej poprzez panele dyskusyjne, rozmowy, wykłady, projekcje i warsztaty.

Platforma edukacyjna będzie koncentrować się na następujących tematach:

– społeczność LGBTQI+ i szeroko pojętej kulturze klubowej

– inkluzywne i bezpieczne przestrzenie klubowe

– walka z  przemocą i molestowaniem seksualnym

– gentryfikacja, pozycja i ochrona kultury klubowej

– peryferia kultury klubowej: Wschód kontra Zachód

– widoczność i reprezentacja mniejszych scen w mediach

– wpływ pandemii COVID19 na kulturę klubową

Dodatkowo – w ramach projektu – zostanie powołany Project Booking Agent na cały okres trwania partnerstwa, który będzie działał jako międzynarodowy booker dla rezydentów i wybranych artystów, którzy nie są jeszcze reprezentowani przez żadne agencje.

 Partnerstwo ma służyć zwiększeniu mobilności i widoczności rezydentów i lokalnych artystów, głównie DJ-ów i producentów muzycznych, ale także innych twórców sceny, aby pomóc im zaistnieć poza granicami kraju.  Chodzi też o nadanie większego znaczenia scenom tanecznym w Czechach i Polsce. Partnerzy projektu chcą również zmniejszyć ryzyko związane z konsumpcją narkotyków i alkoholu, molestowaniem seksualnym i przemocą. Jako kolejny cel jest wymieniana poprawa statusu klubów w lokalnym kontekście kulturowym, poprawa relacji z władzami lokalnymi, a tym samym zapewnienie stabilności, trwałości funkcjonowania w miejskim krajobrazie.

Harmonogram projektu podzielony jest na 7 oddzielnych wydarzeń głównych odbywających się w Warszawie, Pradze, Berlinie i Amsterdamie.

 

Pierwsze wydarzenia będą planowane w zależności od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem, jednak w 2021 roku planujemy, aby wydarzenia odbywały się wiosną (PRG), latem (BER) i jesienią (WAW).

Druga runda wydarzeń w 2022 r. zostanie zaplanowana w późniejszym terminie. Wszystkie wydarzenia będą podzielone na 2-3 dni, z których pierwszy będzie poświęcony na działania edukacyjne, a drugi na samo wydarzenie muzyczne. Cały projekt zakończy się wydarzeniem finałowym w Amsterdamie podczas ADE (Amsterdam Dance Event), poprzez udział w festiwalu z wydarzeniem muzycznym i prezentacją rezultatów i osiągnięć projektu.

Partnerzy projektu

Jasna 1 (Lider projektu)


Leżący w samym centrum Warszawy klub Jasna 1 zajmuje dolne kondygnacje wczesnomodernistycznego budynku “Pod Orłami”. Klub został otwarty w 2017 roku w okresie renesansu polskiej sceny muzyki elektronicznej i od tego czasu wspiera lokalnych artystów, promotorów i kolektywy.

By loading the content from Soundcloud, you agree to Soundcloud’s privacy policy.
Learn more

Load content

DJ-e rezydenci, stanowiący trzon klubu, biorą czynny udział w doborze line-upów oraz w rozwijaniu i kuratorowaniu przestrzeni. Międzynarodowy sukces kilku rezydentów, takich jak VTSS, Olivia, Sept i inni, pomaga wzmocnić polską scenę muzyczną za granicą.

Różnorodny program Jasnej obejmuje takie gatunki jak techno, electro i house po breakbeat i italo disco. Ważnym elementem tożsamości klubu jest polityka tolerancji i akceptacji. Klub jest bezpieczną przestrzenią dla ludzi o różnych tożsamościach i zajmuje zdecydowane stanowisko w walce z wszelkimi uprzedzeniami w bardzo konserwatywnym kraju, jakim wciąż jest Polska.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ankali

Ankali to klub dla 500 osób, które znajduje się w peryferyjnej części Vršovic, dzielnicy leżącej w bezpiecznej odległości od ruchliwego centrum Pragi.

 

Program klubu składa się z klubowych nocy z DJ-em i występów / koncertów na żywo. Oprócz własnych imprez, Ankali często współpracuje z zewnętrznymi lokalnymi promotorami, takimi jak Endless Illusion, Rare, Wrong, ONYX, itp. Latem 2020 roku klub został powiększony o nową przestrzeń kulturalną i społecznościową zwaną Planeta Za, która obejmuje mały parkiet, studio Radia Laude, kilka pracowni artystycznych i przestronny ogród. Nowa przestrzeń pozwala na jeszcze szerszy zakres działań kulturalnych, w tym warsztaty, rozmowy, pchle targi i pokazy filmowe.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Griessmuehle | Revier Südost:

Revier Südost to nowo powstały berliński klub mieszczący się w budynku dawnego browaru Bärenquell w dzielnicy Niederschöneweide. Miejsce to jest nowym projektem zespołu stojącego za Griessmuehle, zamkniętym już berlińskim klubem, który musiał opuścić swoją siedzibę po 8 latach działalności w styczniu 2020 roku z powodu postępującej gentryfikacji i rozwoju inwestycyjnego w tej okolicy. Pomimo tego, że z powodu pandemii nie udało się jak dotąd zrealizować pełnego programu w nowej przestrzeni, jest jasne, że Revier Südost nawiąże do poprzedniego klubu. Będzie to barwna i różnorodna mieszanka dźwięków takich jak house, techno, electro, disco, wave i UK bass.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Uznane serie imprez takie jak Cocktail d’Amore, Synoid czy Mother Finest będą kontynuowane.

 

Artyści wybrani do projektu na najbliższe 2 lata to:

Acierate (DE)

Alfred Czital (CZ)

Charlie (PL)

Chloe Lula (FR)

Claudia (SP)

DeSteffan & Volume Sphere (CZ)

dtekk (PL)

dzuma (PL)

Elena Sizova (BY)

Eva Porating (SK)

Exhausted Modern (CZ)

Facheroia (UA)

fleika (CZ)

Franklin De Costa (DE)

Irakli (DE)

KILLA (DE)

Kimmy Msto (DE)

Kovvalsky (PL)

Lokier (PL)

Marie Pravda (CZ)

MKO (PL)

Monster (PL)

Mor Wen (CZ)

MSJY (NL)

NCOL (CZ)

Oliver Torr (CZ)

Olivia (PL)

Radiation 30376 (PL)

Yan (CZ)

Published March 18, 2021. Words by Artur Wojtczak.