Electronic Beats Poland

Sevdaliza z nowym utworem

„Bebin” to piosenka napisana w reakcji na zamknięcie granic Stanów Zednocznych przez prezydenta Donalda Trumpa dla mieszkańców 7 muzułmańskich państw.

„W ramach protestu przeciwko nieludzkiemu politycznemu klimatowi, nie mogłam nie zareagować. Napisałam „Bebin” w Farsi (…) Nie będę przez nieokreślony czas podróżowała do Stanów Zjednoczonych. W tworzeniu nie ma miejsca na rasizm i bigoterię”

By loading the content from Bandcamp, you agree to Bandcamp's privacy policy.
Learn more

Load content

Published January 31, 2017.