Polityka prywatności - Electronic Beats Poland

Polityka prywatności T-Mobile Polska S.A. serwisu electronicbeats.pl

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów T-Mobile Polska S.A. jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż T-Mobile Polska S.A., zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników. Dlatego też w grupie Deutsche Telekom, do której należy T-Mobile Polska S.A., wyznaczone zostały standardy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące wszystkie spółki w jej obrębie. Więcej informacji na temat naszych zasad ochrony danych, obowiązujących w grupie Deutsche Telekom, można znaleźć w Wiążących Regułach Korporacyjnych Dotyczących Prywatności.

1. T-Mobile Polska S.A. – administrator portalu www.electronicbeats.pl nie wykorzystuje portalu www.electronicbeats.pl do gromadzenia danych osobowych użytkowników.

2. Portal www.electronicbeats.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

– dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników;

– tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu;

– dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

3. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

4. T-Mobile Polska S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. T-Mobile Polska S.A. zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

5. Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.electronicbeats.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), T-Mobile Polska S.A. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Obszary portalu www.electronicbeats.pl, w których podanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na ich charakter, takie jak sklep internetowy czy Biuro Obsługi Abonenta, objęte są odrębną, specyficzną dla danego obszaru polityką ochrony prywatności.

7. T-Mobile Polska S.A. jako administrator portalu www.electronicbeats.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.electronicbeats.pl, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.electronicbeats.pl.

8. Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.electronicbeats.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do T-Mobile Polska S.A. korzystając z danych podanych w zakładce „kontakt” na stronie www.t-mobile.pl